Swarovski 1122 Round Stones Rivoli Chaton velikost SS29 (6mm)

z 2
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL LIGHT 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) VITRAIL LIGHT (VL). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušen ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CRYSTAL VITRAIL LIGHT 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 VIOLET 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva VIOLET (371). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní st ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 VIOLET 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TOPAZ 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva TOPAZ (203). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní str ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TOPAZ 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TANZANITE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva TANZANITE (539). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 TANZANITE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SMOKED TOPAZ 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SMOKED TOPAZ (220). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Za ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SMOKED TOPAZ 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER SHADE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE (SSHA). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 brouše ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SILVER SHADE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SIAM 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SIAM (208). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stra ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SIAM 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SAPPHIRE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva SAPPHIRE (206). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 SAPPHIRE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ROSE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva ROSE (209). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stra ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 ROSE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 RED MAGMA 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva RED MAGMA (REDM). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadn ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 RED MAGMA 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PERIDOT 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva PERIDOT (214). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní s ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PERIDOT 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PADPARADSCHA 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva PADPARADSCHA (542). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Za ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 PADPARADSCHA 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 OLIVINE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva OLIVINE (228). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní s ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 OLIVINE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 MONTANA 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva MONTANA (207). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní s ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 MONTANA 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT SIAM 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva LIGHT SIAM (227). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadn ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT SIAM 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT SAPPHIRE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva LIGHT SAPPHIRE (211). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT SAPPHIRE 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT COLORADO TOPAZ 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva LIGHT COLORADO TOPAZ (246). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených pl ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT COLORADO TOPAZ 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT AMETHYST 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva LIGHT AMETHYST (212). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 LIGHT AMETHYST 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 JET 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva JET (280). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadní stran ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 JET 6mm

9 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CHRYSOLITE 6mm SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar RIVOLI 1122. Barva CHRYSOLITE (238). Velikost 6mm. Rivolky mají 16 broušených plošek. Zadn ...

Swarovski Elements kamínky RIVOLI 1122 CHRYSOLITE 6mm

9 Kč cena za ks
=
1 2