SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant 18mm

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant AQUAMARINE 18mm SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant barva AQUAMARINE (202) velikost 18mm. Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant AQUAMARINE 18mm

32 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL SILVER SHADE 18mm SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE velikost 18mm.Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL SILVER SHADE 18mm

32 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL GOLDEN SHADOW 18mm SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant barva CRYSTAL (001) GOLDEN SHADOW velikost 18mm.Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL GOLDEN SHADOW 18mm

32 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant JET 18mm SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant barva JET (280) velikost 18mm.Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant JET 18mm

32 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL COPPER 18mm SWAROVSKI ELEMENTS 6744 Flower Pendant barva CRYSTAL (001) COPPER velikost 18mm.Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL COPPER 18mm

32 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL 18mm SWAROVSKI ELEMENTS Flower Pendant barva CRYSTAL (001) velikost 18mm. Průměr otvoru 1,5mm.

Swarovski Elements přívěsky 6744 Flower Pendant CRYSTAL 18mm

32 Kč cena za ks
=