SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant 30mm

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants ROSALINE 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva ROSALINE (508), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants ROSALINE 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL AURORE BOREALE 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) AURORE BOREALE (AB) velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL AURORE BOREALE 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants TOPAZ 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva TOPAZ (203), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants TOPAZ 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT TOPAZ 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva LIGHT TOPAZ (226), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT TOPAZ 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL GOLDEN SHADOW 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) GOLDEN SHADOW velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL GOLDEN SHADOW 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants JET 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva JET (280), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants JET 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL 30mm

85 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL SILVER SHADE 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL SILVER SHADE 30mm

89 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT SAPPHIRE 30mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva LIGHT SAPPHIRE (211), velikost 30mm. Průměr otvoru 1,3mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT SAPPHIRE 30mm

85 Kč cena za ks
=