SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant 20mm

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL SILVER SHADE 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL SILVER SHADE 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants ROSALINE 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva ROSALINE (508), velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants ROSALINE 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL AURORE BOREALE 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) AURORE BOREALE (AB), velikost 20mm.Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL AURORE BOREALE 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT SAPPHIRE 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva LIGHT SAPPHIRE (211), velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants LIGHT SAPPHIRE 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants TOPAZ 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva TOPAZ (203), velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants TOPAZ 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL GOLDEN SHADOW 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva CRYSTAL (001) GOLDEN SHADOW velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants CRYSTAL GOLDEN SHADOW 20mm

45 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants JET 20mm SWAROVSKI ELEMENTS 6722 Moon Pendant barva JET(280), velikost 20mm. Průměr otvoru 1,8mm.

SWAROVSKI Elements 6722 Moon Pendants JET 20mm

45 Kč cena za ks
=