SWAROVSKI ELEMENTS 2728 Hotfix Tvar KYTKA

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS10 CRYSTAL AB Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS10(2,70 - 2,80mm). Barva CRYSTAL 001 AURORE BOREALE (AB). Balení 30ks. Hot-fixy js ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS10 CRYSTAL AB

31 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS16 CRYSTAL AB Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS16(3,80 - 4,00mm). Barva CRYSTAL 001 AURORE BOREALE (AB. Balení 20ks. Hot-fixy jso ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS16 CRYSTAL AB

39 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL AB Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS20(4,60 - 4,80mm). Barva CRYSTAL 001 AURORE BOREALE (AB. Balení 15ks. Hot-fixy jso ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL AB

39 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS34 CRYSTAL AB Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS34(7,07 - 7,27mm). Barva CRYSTAL 001 AURORE BOREALE (AB. Balení 4ks. Hot-fixy jsou ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS34 CRYSTAL AB

29 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS10 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS10(2,70 - 2,80mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 30ks. Hot-fixy jsou na spodní straně ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS10 CRYSTAL

31 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS16 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS16(3,80 - 4,00mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 20ks. Hot-fixy jsou na spodní straně ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS16 CRYSTAL

39 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS20(4,60 - 4,80mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 15ks. Hot-fixy jsou na spodní straně ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL

39 Kč cena za balení
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS20(4,60 - 4,80mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 15ks. Hot-fixy jsou na spodní straně ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL

39 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS20(4,60 - 4,80mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 15ks. Hot-fixy jsou na spodní straně ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS20 CRYSTAL

39 Kč cena za ks
=
SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS34 CRYSTAL Hotfix 2728 SWAROVSKI ELEMENTS SS34(7,07 - 7,27mm). Barva CRYSTAL 001. Balení 4ks. Hot-fixy jsou na spodní straně o ...

SWAROVSKI ELEMENTS 2728 HOTFIX SS34 CRYSTAL

29 Kč cena za balení
=