SWAROVSKI ELEMENTS 5742 Heart Bead 8mm

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT AMETHYST 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT AMETHYST (212). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. B ...

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT AMETHYST 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 AMETHYST 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva AMETHYST (202). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balení ...

Swarovski Elements korálky 5742 AMETHYST 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT TOPAZ 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT TOPAZ(226). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balen ...

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT TOPAZ 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT ROSE 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT ROSE (223). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balen ...

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT ROSE 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 PERIDOT 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva PERIDOT (214). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balení 3Ks

Swarovski Elements korálky 5742 PERIDOT 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 SIAM 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva SIAM (208). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balení 3Ks

Swarovski Elements korálky 5742 SIAM 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 WHITE ALABASTER 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva WHITE ALABASTER (281). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. ...

Swarovski Elements korálky 5742 WHITE ALABASTER 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL SILVER SHADE 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE (SSHA). Velikost 8mm. Průměr ot ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL SILVER SHADE 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL GOLDEN SHADOW 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) GOLDEN SHADOW (GSHA). Velikost 8mm. Průměr o ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL GOLDEN SHADOW 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL COPPER 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) COPPER (COP). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1 ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL COPPER 8mm

28 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5742 JET 8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva JET (280). Velikost 8mm. Průměr otvoru 1,3mm. Balení 3ks

Swarovski Elements korálky 5742 JET 8mm

28 Kč cena za balení
=