SWAROVSKI ELEMENTS 5742 Heart Bead 10mm

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT AMETHYST 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT AMETHYST (212). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT AMETHYST 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 AMETHYST 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva AMETHYST (202). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 AMETHYST 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT TOPAZ 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT TOPAZ(226). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT TOPAZ 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT ROSE 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva LIGHT ROSE (223). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 LIGHT ROSE 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 PERIDOT 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva PERIDOT (214). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm.

Swarovski Elements korálky 5742 PERIDOT 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 SIAM 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva SIAM (208). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 SIAM 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 WHITE ALABASTER 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva WHITE ALABASTER (281). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 WHITE ALABASTER 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL SILVER SHADE 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) SILVER SHADE (SSHA). Velikost 10mm. Průměr o ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL SILVER SHADE 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL GOLDEN SHADOW 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) GOLDEN SHADOW (GSHA). Velikost 10mm. Průměr ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL GOLDEN SHADOW 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL COPPER 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001) COPPER (COP). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1 ...

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL COPPER 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva CRYSTAL (001). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 CRYSTAL 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 AQUAMARINE 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva AQUAMARINE (202). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 AQUAMARINE 10mm

15 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5742 JET 10mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Srdce Heart Bead. Barva JET (280). Velikost 10mm. Průměr otvoru 1,4mm

Swarovski Elements korálky 5742 JET 10mm

15 Kč cena za ks
=