SWAROVSKI ELEMENTS 5714 Star Bead 12mm

Swarovski Elements korálky 5714 LIGHT AMETHYST 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva LIGHT AMETHYST (212). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 LIGHT AMETHYST 12mm

28 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL CRYSTAL SILVER SHADE 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva CRYSTAL SILVER SHADE (GSHA). Velikost 12mm. Průměr otvoru ...

Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL CRYSTAL SILVER SHADE 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL LIGHT SAPPHIRE 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva LIGHT SAPPHIRE (211). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL LIGHT SAPPHIRE 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL RED MAGMA 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva CRYSTAL(001) RED MAGMA (REDM). Velikost 12mm. Průměr otvor ...

Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL RED MAGMA 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL AURORE BOREALE 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva CRYSTAL (001) AURORE BOREALE (AB). Velikost 12mm. Průměr o ...

Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL AURORE BOREALE 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 LIGHT TOPAZ 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva LIGHT TOPAZ (226). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 LIGHT TOPAZ 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 TANZANITE 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva TANZANITE (539). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 TANZANITE 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 PERIDOT 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva PERIDOT (214). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 PERIDOT 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva CRYSTAL (001). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 CRYSTAL 12mm

19 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5714 TOPAZ 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva TOPAZ (203). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 TOPAZ 12mm

19 Kč cena za ks
=
Swarovski Elements korálky 5714 JET 12mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Hvězda Star Bead. Barva JET (280). Velikost 12mm. Průměr otvoru 1,5mm

Swarovski Elements korálky 5714 JET 12mm

19 Kč cena za ks
=