SWAROVSKI ELEMENTS 5305 Roundel Beads 5mm

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel AQUAMARINE 5x2-8m Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva AQUAMARINE (202). Velikost 5x2,8mm. Průměr otvoru 1,0mm. ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel AQUAMARINE 5x2-8m

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel AMETHYST 5x2-8m Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva AMETHYST (204). Velikost 5x2,8mm. Průměr otvoru 1,0mm. Ba ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel AMETHYST 5x2-8m

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel ROSE AURORE BOREALE 5x2-8m Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva ROSE (209) AURORE BOREALE (AB). Velikost 5x2,8mm. Průměr ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel ROSE AURORE BOREALE 5x2-8m

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel VIOLET AURORE BOREALE 5x2-8 Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva VIOLET (371) AURORE BOREALE (AB). Velikost 5x2,8mm. Průmě ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel VIOLET AURORE BOREALE 5x2-8

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel PADPARADSCHA AB 5x2-8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva PADPARADSCHA (542) AURORE BOREALE (AB). Velikost 5x2,8mm. ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel PADPARADSCHA AB 5x2-8mm

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel PURPLE VELVET AB 5x2-8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva PURPLE VELVET (277) AURORE BOREALE (AB). Velikost 5x2,8mm ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel PURPLE VELVET AB 5x2-8mm

34 Kč cena za balení
=
Swarovski Elements korálky 5305 Roundel TOPAZ 5x2-8mm Korálky SWAROVSKI ELEMENTS. Tvar Roundel BEAD 5305. Barva TOPAZ (203). Velikost 5x2,8mm. Průměr otvoru 1,0mm. Balen ...

Swarovski Elements korálky 5305 Roundel TOPAZ 5x2-8mm

34 Kč cena za balení
=